Obchodní podmínky

Jak nakupovat

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu OdolneKufry.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními, dodacími a platebními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Neznalost tohoto nákupního a reklamačního řádu neomlouvá. Objednávka je návrhem kupní smlouvy , kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí zboží. Platnost těchto obchodních podmínek je stanovena na dobu od 1.1.2016 do nahrazení novou verzí. Případná nová verze bude vyhlášena odpovídajícím způsobem na internetových stránkách www.odolnekufry.cz

Možnost vrácení zboží

Kupující (nepodnikatel) má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodů. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s dokladem o koupi poslat zpět v uvedené lhůtě. Došlo-li k částečnému spotřebování či opotřebování zboží je kupující povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích. Následně je kupujícímu vrácena kupní cena snížena o prokazatelné náklady, které budou vyčísleny prodávajícím. Poštovné placené zákazníkem při vrácení zboží se nenahrazuje. Právo na odstoupení se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně. Odstoupení od smlouvy se rovněž nevztahuje na zboží upraveného podle přání kupujícího

Odpovědnost za správnost údajů

Obchod OdolneKufry.cz upozorňuje, že informace uváděné na internetových stránkách (váhy, rozměry, kapacity) jsou zčásti přebírány z katalogů, prospektů a jiných tiskovin, které tedy mohou obsahovat věcné či technické nepřesnosti či typografické chyby, stejně tak mohou být kdykoliv aktualizovány bez předcházejícího upozornění. Proto není garantována bezvýhradná správnost obsahu textu a fotografií v popisových částech. OdolnéKufry.cz nenese vůči jakékoliv straně odpovědnost za škody způsobené použitím informací z internetového obchodu či odkazovaných internetových stránek. 

Storno objednávky

Při stornování objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží „na objednávku“, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.

Storno objednávky ze strany prodávajícího je možné jestliže se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atd.). Platí i v případě, že je výrobek zařazen do nabídky s nesprávnou cenou nebo nesprávným popisem vinou typografické chyby, chyby při stanovení ceny, příp. chyby v popisu výrobku. Pokud jste již za zboží zaplatili a výsledná částka bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na Váš účet v termínu 5-ti dní. V případě, že tato částka bude vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek.

Způsob objednání

Objednávat si můžete on-line přímo na našich stránkách. Pokud Vám z nějakého důvodu nefunguje přímé objednávání, máte možnost zaslat objednávku na naši e-mailovou adresu. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Pokud chcete, můžete objednávku zaslat i písemně na adresu uvedenou v kontaktních informacích, popřípadě zavolat na telefonní číslo uvedené tamtéž, na kterém Vám rádi zodpovíme i Vaše dotazy a poradíme z výběrem zboží. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, atd.) vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Dodací podmínky

Veškeré zboží objednané v internetovém obchodě se snažíme doručit v co nejkratším termínu od zadání závazné objednávky. O předběžném termínu dodání zboží a o jeho odeslání Vás budeme informovat e-mailem, nebo telefonicky. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Někdy se však může stát, že některé druhy zboží jsou dočasně rozprodány i u dodavatelů (popř. výrobce) a tudíž nejsou v daném časovém termínu dostupné. Přesto uděláme vše, co bude v našich silách, aby objednané zboží bylo doručeno v co nejkratším termínu. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat včas, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Při platbě na proforma fakturu je tato doba stejná jako u dobírky, ale začíná běžet po připsání platby na náš účet.

Platební podmínky, ceny, faktury

Veškeré ceny uvedené v elektronickém obchodě i na faktuře jsou koncové včetně DPH a jsou platné v okamžiku objednání. K Vaší objednávce bude přiložena faktura, ve které budou uvedeny veškeré její náležitosti spolu s cenami za jednotlivé položky a rozpisem DPH.  Faktura slouží zároveň jako záruční list. Až do úplného zaplacení je zboží stále majetkem firmy Low Profile s.r.o.

 • K ceně zboží je připočítána cena dopravy.
 • Dobírka – nejpoužívanější způsob platby. Peníze za zboží platíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště.
 • Bankovní převod – po obdržení Vaší objednávky Vám zašleme proforma fakturu s uvedeným číslem účtu a číslem faktury (= variabilní symbol). Zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet vedený u Fio Banky a.s. Po obdržení platby na účet odesíláme zboží.
 • Hotově (osobní odběr) – v případě osobního odběru vyčkejte prosím na potvrzení, že je zboží pro Vás zarezervováno a poté si jej můžete vyzvednout v naší provozovně na adrese Slatinská 39c, Brno. Kontaktujte nás prosím předem prostřednictvím mailu nebo telefonicky, abyste měli jisotu, že nás tu zastihnete.


Doprava zboží

Zboží lze v současné době dopravovat těmito způsoby:

 • Přepravní společností GLS – zboží Vám bude dopraveno na uvedenou dodací adresu následující den po odeslání zboží. O stavu přepravy budete průběžně informováni přes SMS a mail. V den doručení Vám přijde SMS s kontaktem na kurýra. 
 • Přepravní společnosí Česká pošta - zboží Vám bude dopraveno na uvedenou dodací adresu následující den po odeslání zboží. O stavu přepravy budete průběžně informováni přes SMS a mail. V případě nezastižení na adrese, bude balík uložen na dodací poště.
 • Osobní odběr – jakmile bude zboží připraveno k odběru, budete vyzvání k jeho odběru telefonicky nebo e-mailem.

Pokud dojde k poškození obalu zásilky (pomačkaný, roztrhaný, promočený), ihned s dopravcem sepište protokol o poškození!

Poštovné

Způsoby dopravy a ceny naleznete při vyplňování objednávky.

Termín expedice zboží

Zboží, které je vedené jako skladem, evidujeme v nějakém provedení v jednom z našich skladů v ČR nebo SK. Bude expedováno v nejkratším možném čase od obdržení objednávky. 90% objednavek expedujeme v den objednání. Náš eshop bohužel neumí rozlišovat skladovost různých barevných provedení, proto v případě, že zboží potřebujete co nejdříve, doporučujeme ověřit telefonicky dostupnost konkrétní varianty. Zboží na objednání expedujeme většinou do týdne od objednání. Přesný termín dodání vaší objednávky bude vždy individuálně upřesněn.

Záruční podmínky

Firma Low Profile s.r.o. poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů. Firma Low Profile s.r.o. se u oprávněných reklamací uplatněných v záruční době zavazuje bezplatně odstranit závady na produktech. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

 • mechanickým poškozením nebo opotřebením
 • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)


Místo a způsob uplatnění reklamace

Místem uplatnění reklamace sídlo firmy Low Profile s.r.o., Slatinská 39c, 636 00, Brno. Reklamace musí být vždy uplatněna písemnou formou!

Při zaslání nebo předání zboží k reklamaci je vždy nutno předložit:

 • doklad o nákupu zboží (faktura)
 • popis závady

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. §409 a násl..

Zásady ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Low Profile s.r.o., IČ 29270278, se sídlem Slatinská 4497/39c, 636 00, Brno (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Slatinská 4497/39c, 636 00, Brno

email:info@lowprofile.cz

telefon: +420 774 222 543

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.